Baumit Kontakt


Ing. Pavol Pagáč
regionálny vedúci predaja
Bratislavský kraj
Bc. Branislav Grobarčík
Regionálny zástupca
Rodinné domy, Bratislavský kraj
Ing. Ján Šramko
regionálny zástupca
Bratislava V, IV (Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Devínska Nová Ves)
Andrej Droják
regionálny zástupca
Bratislava I, III, IV (Lamač, Záhorská Bystrica), Pezinok, Malacky
Ferdinand Nagy
regionálny zástupca
Bratislava II, Senec
Ing. arch. Martin Kriko
poradenstvo pre architektov a projektantov
Bratislava a Západné Slovensko
Richard Kulifaj
aplikačný technik
Bratislavský kraj
Milan Kovár
aplikačný technik
Bratislavský kraj
Peter Sziráczki
regionálny vedúci predaja
Západné Slovensko
Martin Petrek
regionálny zástupca
Rodinné domy, Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj
Ing. Pavol Ulický
regionálny zástupca
Trnavský kraj (TT, HC, PN, SE, SI, GA)
Milan Šuster
regionálny zástupca
Trenčiansky kraj (TN, NM, MY, IL, PU, PB)
Marek Vlnka
regionálny zástupca
Nitriansky kraj (NR, ZM, TO), Trenčiansky kraj (PE, BN)
Ladislav Tonka
regionálny zástupca
Nitriansky kraj (KN, NZ, SA, LV), Trnavský kraj (DS)
Koloman Bajnovič
aplikačný technik
Nitriansky, Banskobystrický, Trnavský kraj
Peter Turček
aplikačný technik
Trnavský a Trenčiansky kraj
Ing. Ivan Havlík
regionálny vedúci predaja
Žilinský kraj (ZA, KM, BY, CA)
Branislav Hulín
regionálny zástupca
Rodinné domy, Žilinský kraj
Norbert Néky
regionálny zástupca
Banskobystrický kraj
Martin Zatloukal
regionálny zástupca
Žilinský kraj (MT, TR, RK, DK, TS, NO), Trenčiansky kraj (PD)
Ing. Monika Štefancová
poradenstvo pre investorov, SBD, architektov a projektantov
Stredné Slovensko
Martin Capek
aplikačný technik
Žilinský kraj
Marcel Zubák
aplikačný technik
Banskobystrický kraj
Patrik Valkovský
regionálny zástupca
Košický kraj (KE, RV, GL, MI, SO, TV)
Patrik Feňuš
regionálny zástupca
Prešovský kraj (PO, SB, BJ, SK, SP, ML, SN, HE, VT)
Ľubomír Gibala
regionálny zástupca
Prešovský kraj (PP, KK, SL, LE), Košický kraj (SN), Žilinský kraj (LM)
Mgr. Jozef Vargovčík
poradenstvo pre investorov, SBD, architektov a projektantov
Východné Slovensko
Patrik Žec
aplikačný technik
Východné Slovensko
Jana Michaličková
Fasádne štúdio
Bratislava
Ing. Zdenka Klostermannová
Fasádne štúdio, Technické poradenstvo
Bratislava
Ing. Jana Mančíková
Fasádne štúdio, Technické poradenstvo
Lietavská Lúčka
Ing. Jozef Poláček
Technické poradenstvo (omietky, sanácie, lepenie obkladov)
Ing. Miroslav Stano
Technické poradenstvo (zatepľovanie, potery)
Ing. Milan Brodňan
výrobky pre inžinierske stavby
Stredné a Východné Slovensko